Zarasų abiturientai geriausiai laiko lietuvių kalbos ir istorijos egzaminus

2016 metais brandos egzaminus rajono bendrojo ugdymo ir Zarasų žemės ūkio mokyklose laikė 171 abiturientas. Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijos penkių abiturientų šeši valstybinių brandos egzaminų (VBE) darbai (1 anglų kalbos, 2 lietuvių kalbos ir literatūros, 1 fizikos, 2 informacinių technologijų) įvertinti 100 balų. Lietuvių ir rusų kalbų, geografijos, istorijos, informacinių technologijų dalykų įvertinimas labai gerais egzaminų (86-99) įvertinimo balais lenkia šalies vidurkį, o anglų kalbos, matematikos, fizikos, biologijos, ir chemijos dalykų įvertinimas labai gerais balais atsilieka nuo vidurkio. 2016 metais brandos egzaminus rajono bendrojo ugdymo ir Zarasų žemės ūkio mokyklose laikė 171 abiturientas. Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijos penkių abiturientų šeši valstybinių brandos egzaminų (VBE) darbai (1 anglų kalbos, 2 lietuvių kalbos ir literatūros, 1 fizikos, 2 informacinių technologijų) įvertinti 100 balų. Lietuvių ir rusų kalbų, geografijos, istorijos, informacinių technologijų dalykų įvertinimas labai gerais egzaminų (86-99) įvertinimo balais lenkia šalies vidurkį, o anglų kalbos, matematikos, fizikos, biologijos, ir chemijos dalykų įvertinimas labai gerais balais atsilieka nuo vidurkio.Savivaldybės mokinių, 2016 m. laikiusių VBE, vidutinių VBE įvertinimų palyginimas su šalies vidutiniais VBE įvertinimais pagal dalykus pateikiamas lentelėje:

Žurnalas „Reitingai“ kasmet analizuoja valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir pagal juos sudėlioja savivaldybes ir jų mokyklas į tam tikras pozicijas. Gruodžio mėnesį pasirodžiusiame žurnale sudarytas savivaldybių penketukų – lyderių ir autsaiderių – sąrašas, kur savivaldybės reitinguojamos pagal tai, kaip valstybinius brandos egzaminus laikė abiturientai. Zarasų rajono savivaldybė pateko į du lyderių penketukus: abiturientai 2016 m. geriausiai išlaikė valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros (2 vieta respublikoje) ir istorijos (5 vieta respublikoje) egzaminus.

Minimame žurnale atrinkta 50 respublikos gimnazijų, kurios 2016 metais geriausiai išmokė lietuvių, anglų, rusų kalbų, matematikos, istorijos, fizikos, informacinių technologijų, chemijos, biologijos, geografijos. Jau ne pirmus metus džiugina Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos mokinių valstybinių brandos egzaminų įvertinimai. Pagal 2016 metų rezultatus ši gimnazija 4 kartus patenka į penkiasdešimt geriausiai išmokančių gimnazijų grupę.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino rezultatų sąraše Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija užėmė 2-ąją vietą respublikoje, pagal matematikos rezultatus – 30-ąją, pagal istorijos rezultatus – 43-ąją, pagal fizikos rezultatus – 50-ąją vietas. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai tarp geriausių 50 respublikos gimnazijų priskirta 18 vieta pagal lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino rezultatus, Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazija yra 13 vietoje respublikoje, kaip geriausiai išmokanti informacinių technologijų.

Žurnalas „Veidas“ gimnazijų reitingus sudarė remdamasis 3 kriterijais: valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis (sudarė iki 70 bendro balo taškų), abiturientų įstojimas į pirmu pageidavimu nurodytą studijų programą Lietuvos aukštosiose mokyklose (iki 20 taškų) ir mokinių pasiekimai šalies žinių olimpiadose ir konkursuose (iki 10 taškų). Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija šiame 346 gimnazijų sąraše užėmė 66 vietą, Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija – 90 vietą, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija – 279 vietą.

Mokyklų reitingai kasmet keičiasi, nes tai priklauso nuo daugelio dalykų: kokie duomenys pasirenkami, kokio sunkumo užduotys buvo tų metų egzaminuose, įtakos turi socialinė ekonominė mokyklą lankančių mokinių aplinka, mokinių skaičius mokykloje. Tos pačios mokyklos rezultatai kasmet gali iš esmės skirtis: jei egzaminų įvertinimai pastebimai suprastėjo ar pagerėjo, jokiu būdu nereiškia, kad tais metais tie patys mokytojai dirbo puikiai arba atvirkščiai – ėmė dirbti daug blogiau. Mažesnėse mokyklose bendrus abiturientų laidos rezultatus stipriai gali nulemti vos keli stiprūs ar silpnesni mokiniai, o didelėse gimnazijose kelių mokinių rezultatai reikšmingos įtakos bendram rezultatui neturi.

Geri ugdytinių valstybinių brandos egzaminų pasiekimai, tai visų rajone dirbančių mokytojų kruopštaus ir nuoširdaus darbo rezultatai. Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja ekspertė Daiva Matijošienė žurnalui ,,Reitingai“ komentavo, kaip rajone pasiekta gerų lietuvių kalbos ir literatūros rezultatų: „Jokių stebuklų, tik daug juodo darbo, daug individualaus darbo, daug diferencijuotų užduočių“. Reitingai neatspindi mokyklų veiklos kokybės, visgi juose ieškome savo mokyklos…

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija