Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijos pavadinimai ir direktoriai

Atkurtai Lietuvai – 100 metų

Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijai – 100 metų

Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijos pavadinimai ir direktoriai

 

Šiuolaikinėje informacinėje erdvėje yra visko – ir naudingos, tikros informacijos, ir, deja, netikslios, nepatikimos, klaidingos ar net „fake news“. Dažnai dėl skubos ar komercinio intereso, neprofesionalumo  klaidos būna atkartojamos,  tiražuojamos, net tampa stereotipu.  Negalima aklai pasitikėti ir žmogaus atmintimi – atrodo, kad tai įvyko prieš metus, o pasirodo, kad jau praėjo žymiai daugiau. Būtina atsiminimus paremti dienoraščiais ar dokumentais.

Dėl išvardintų ir kitų priežasčių įvairiuose informaciniuose šaltiniuose yra painiavos ir netikslumų nurodant mūsų gimnazijos pavadinimus ir vadovus. Ši pateikiama medžiaga pagal galimybes minėtąją informaciją patikslina ir susistemina.

 

Gimnazijos  pavadinimai

 

1918 11 01 – Ežerėnų ,,Saulės“ draugijos progimnazija

Didžiąją dalį lėšų įkurtai progimnazijai pradžioje skyrė katalikiška ,,Saulės“ švietimo draugija bei vyskupas Pranciškus Karevičius.

 

1919 01   – ,,Škola vtoroi stepeni“

1918 m. pab. – 1919 m. pr. vykstant Nepriklausomybės kovoms Zarasuose  įsitvirtino bolševikai, kurie mokyklą taip ir pavadino.

 

1919 10 20 – Ežerėnų  progimnazija

1919 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos kariuomenė išvadavo Zarasus nuo bolševikų, atkurta mokyklos veikla.

 

1925 04   – Ežerėnų  vidurinė mokykla

Tarpukario Lietuvoje vykdant Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymą, progimnazija pavadinama vidurine mokykla.

 

1929 01 01 – Ežerėnų valdžios aukštesnioji                        komercijos mokykla

Vykdant 1925 m. balandžio mėn. priimtą Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymą, mokykla, ministerijai pritarus, pati galėjo pasirinkti profilinę kryptį.

 

1929 01 29 – Zarasų valdžios aukštesnioji                  komercijos mokykla

1929 m. sausio 29 d. Lietuvos Vyriausybė oficialiai patvirtino miesto pavadinimą – Zarasai.

 

1935 02 20 – Zarasų  K. Būgos v. aukštesnioji                    komercijos mokykla

,,… ped. Tarybai prašant, p. švietimo Ministeris Tonkūnas leido komercijos mokyklą pavadinti Zarasų prof. K. Būgos vardo valdžios aukšt. Komercijos mokykla.“

Pr. Gipiškis. ,,Zarasų kraštas“, 1936 m.

 

1937 08 28  –  Zarasų prof. K. Būgos valstybinė                  gimnazija

Vykdant 1935 m. švietimo reformą (komercinis profilis buvo pakeistas į klasikinį), pavadinime atsiranda ,,valstybinė gimnazija“.

 

1940 10 09 – Zarasų vidurinė mokykla

Pavadinimas keičiamas dėl pirmosios sovietinės okupacijos reikalavimų.

 

1941 08 27 – Zarasų gimnazija

Nacistinės Vokietijos okupacijos pradžioje Lietuvos Laikinoji Vyriausybė iš esmės dokumentaliai įvykdė desovietizaciją, todėl atsisakyta ir sovietinio gimnazijos pavadinimo, iš esmės sugrąžintas tarpukario Lietuvos ugdymo turinys.

 

1949 09 06 – Zarasų vidurinė mokykla Nr.1

Pavadinimas keičiamas dėl antrosios sovietinės okupacijos reikalavimų.

 

1954 02 16 – Zarasų M. Melnikaitės vidurinė                       mokykla

Sovietų valdžia taip norėjo įamžinti sovietinės partizanės Marytės Melnikaitės atminimą. Gimnazijoje ji nesimokė, buvo baigusi tik miesto pradinę mokyklą.

 

1989 10 20 – Zarasų pirmoji vidurinė mokykla

Lietuvoje ritosi Atgimimo (1988 – 1990 m.) banga. Sąjūdžio dėka pavadinime atsisakyta sovietų primestos asmenybės.

 

1996 06 05 – Zarasų ,,Ąžuolo“ vidurinė mokykla

Mokyklos bendruomenė pasirinko ,,Ąžuolo“ simboliką. Siekta atkurti gimnaziją.

 

1996 09 01 – Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazija

1996 m. gegužės 30d. LR Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos nutarimu nuo 1996 m. rugsėjo 1 d. mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas.

 

   Gimnazijos vadovai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Darbo laikotarpis

1. Antanas Tumėnas

 

1918 11 01 – 1919 01
2. Kazys Ubeika

(mokytojas, l. e. dir. p.)

1919 01 – 1919 05
3. Juozas Buzelis

 

1919 10 20 – 1920 05 15
4. Justinas Vienožinskis

 

1920 08 01 – 1920 09 01
5. Jonas Norkus

(mokytojas, l. e. dir. p.)

1920 09 01 – 1921 09 14
6. Leonardas Dalangauskas

 

1921 09 15 – 1926 08 10
7. Juozapas Čepėnas 1926 08 11 – 1927 05 01
8. Jonas Steponavičius 1927 05 01 – 1934 08 01
9. Pranas Gipiškis 1934 09 – 1940 08 31
10. Stasys Paliulis

 

1940 09 16 – 1941 06 22
11. Pranas Pauliukonis

 

1941 08 27 – 1944 03 29
12. Petras Kuzmickas

(kunigas, kapelionas,

l. e. dir. p.)

1944 03 29 – 1944 06 07
13. Antanas Taranda

 

1944 09 20 – 1945 03
14. Eduardas Streikus 1945 04 – 1947 08 31
15. Ona Kairevičiūtė 1947 09 01 – 1949 08 29
16. Algirdas Volkovas 1949 08 30 – 1952 09
17. Danutė Urbelytė

 

1952 09  – 1954 09
18. Petras Šaltis

 

1954 09 – 1956 09
19. Vytautas Štarolis

 

1956 09 – 1958 09
20. Albertas Budavičius

 

1958 08 – 1958 10
21. Julius Raugas

 

1958 10 – 1968 09
22. Jadvyga Budavičienė

 

1968 09 – 1975 09
23. Vladas Lumbė

 

1975 09 – 1985 09
24. Elena Eugenija Gaidamavičienė 1985 09 04 – 2008 12
25. Rimantas Bikulčius 2009 01 09 –

 

Rimantas Bazaras

 

 

Užrašas po nuotrauka: 2018 m. Zarasų miesto vidurinės, vėliau gimnazijos, pastatas 1868 – 1931 m.