Anykštėnai-vokiečių kalbos besimokantys partneriai

Jau penktus metus neformaliojo švietimo „Projektinės veiklos vokiečių kalbos ugdyme“ grupės mokiniai, bendraudami su Anykščių J. Biliūno gimnazijos jaunuoliais, tęsia regioninį projektą „Anykštėnai-vokiečių kalbos besimokantys partneriai“. Kasmet Anykščiuose arba Zarasuose rengiama bendra vokiečių kalbos pamoka. Pernai susitikimui panaudota dar neišbandyta erdvė-vokiečių kalbos bei kultūros puoselėjimu užsiimantis Goeth‘es institutas ir Vilniau universitetas. Kaskart ieškoma vis naujų, netradicinių, mokiniams patrauklių veiklos formų.
Šiais metais vykome į Anykščius paminėti Europos dieną. Pagal numatytą programą klausėmės anykštėno Šarūno pranešimo vokiečių kalba apie Anykščius, kuris buvo pristatytas respublikiniame Europos kalbų dienai skirtame renginyje Kaune. Pasižiūrėjome atnaujintą filmuotą medžiagą apie Anykščių lankytinas vietas ir galimybes pramogauti jaunimui šiame regione. Vokiečių kalbos kabinete įrengtose koliažų gamybos dirbtuvėlėse buvo paskelbtas konkursas „Mit Deutsch im Trend“ (Jei mokaisi vokiečių kalbos, esi… šaunus). Šia tema, susiskirstę į grupes, varžėmės tarpusavyje kurdami koliažus. Kai kurie pirmą kartą kūrė tokį teminį paveikslą, kai prie kartono lipdoma/montuojama popieriaus skiautės, atspindinčios vaizdinius pagal nurodytą temą. Koliažo turiningumas, informatyvumas, originalumas, kūrybingumas ir aktualumas buvo svarbiausi vertinimo kriterijai. Dar vienas reikalavimas-bent penkios vokiškos frazės. Po dviejų intensyvaus, pilno jaunatviško klegesio darbo valandų, kiekviena grupė pristatė savo produktą. Koliažuose atsispindėjo vokiškai kalbančių šalių situacija Europos kontekste. Buvo galima susipažinti su šių šalių kultūra, tradicijomis, jaunimo gyvenimo niuansais. Visus sudomino jau keliavusių į Austriją, Vokietiją ar Šveicariją patirtys. Ypač vertingos informacijos buvo apie vokiečių kalbos paplitimą Europos valstybėse, nemokamos studijų programos Vokietijoje, stažuočių, darbo ir gyvenimo galimybės mokantiems šią kalbą. Kiekvienas darbas buvo pateiktas originaliai ir meniškai, savotiškai įdomus ir vertingas. Sutarėme, kad anykštėnai pasiliks koliažus, surengs jų parodą ir taip supažindins su mūsų veikla gimnazijos bendruomenę. O mums-šauni pačių sukurtų koliažų nuotrauka.
Tradiciškai pasivaišinę suneštiniais/suvežtiniais skanumynais, pasidžiaugę susitikimu ir bendromis veiklomis, sutarę, kad kitais metais tęsime savo projektines veiklas, išvykome pasižvalgyti po vis atsinaujinančius Anykščius. Pasiekėme Laimės žiburį, keliavome Lajų taku, kopėme į Rubikių ežero pakrantėje įrengtą apžvalgos bokštą.
Šios edukacinės išvykos metu patobulinome vokiečių kalbos įgūdžius, pasidalinome šios kalbos mokymosi patirtimis, pasimokėme naujų kalbos raiškos būdų, patyrėme smagų bendrystės jausmą. O pakeliui į namus autobuse jau formavosi būsimos veiklos idėja.

Mokytoja Milda Kaulavičienė
Nuotraukos David Gukasian

20170516