Istorijos pamoka Plunksnočių miške

Spalio 18 dieną, Plunksnočių miško (Rokiškio raj.) gilumoje vyko tradicinis Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Gedimino kuopos partizanų, žuvusių 1949 m., pagerbimas ir minėjimas, į kurį susirinko ne tik Rokiškio moksleiviai, skautai, ateitininkai, šauliai, mokytojai, istorijos puoselėtojai, bet ir gausus būrys šaulių iš Biržų bei Zarasų.

Gūdžią 1949 metų lapkričio naktį Plunksnočių miške vienas po kito nugriaudėjo keli sprogimai. Kitą dieną Juodupės gyventojai, pamatę miestelyje numestus partizanų lavonus, suprato, kad kažkur netoliese įvyko tragedija. Tarp penkių žuvusių vyrų gulėjo ir jauna moteris sprogimo neatpažįstamai sužalotu veidu… Tai buvo iš mūsų krašto, iš Degučių, kilusi drąsi kovotoja Diana Glemžaitė. Jai tebuvo 23-eji metai… jie visi buvo išduoti į partizanų būrį įsiskverbusio išdaviko sovietų agento Alfonso Lūžos.

Diana Glemžaitė (g. 1926), jauna poetė, išaugo Nepriklausomybės metais ir patyrė tragišką Lietuvos laisvės netektį. Ji – viena iš tų, palikusių universitetų auditorijas, padėjusių į šalį knygas leidosi į niūrias miškų žemines, kad atliktų savo pareigą Tautai ir Valstybei. Ji savo gyvenimą ir talentą atidavė beviltiškai (jėgos buvo nelygios), bet didžiai prasmingai partizaninei kovai, nes tikėjo laisve. Jos kūrybinis palikimas yra vertingas ir gausus. Eilėraščiu „Mes mokėsim numirt…“ išpranašavo Lietuvos atgimimą, Lietuvos laisvę, kurią atgavome 1990 m.

2021-ieji metai LR Seimo paskelbti legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto metais. Tai priminimas, koks svarbus buvo partizaninis pasipriešinimas. Jis vyko visose Lietuvos vietovėse. Šiemet minėjome 1941 metų Birželio sukilimo 80-mečio sukaktį. Minėjome 30-metį, kai Lietuva buvo priimta į Jungtinių tautų organizaciją (1991 m. rugsėjo 17 d.). Tos sukaktys labai susijusios tarpusavyje, nes Birželio sukilimas davė pradžią mūsų tautos rezistencijai prieš okupantus, kurią tęsė partizanai, vėliau disidentai, sąjūdiečiai ir atvedė mus iki Kovo 11-osios. Mes vėl turim tarptautiniu lygiu pripažintą Lietuvos valstybę. Iškovotą laisvę mes turime SAUGOTI, GERBTI IR PRISIMINTI.

Istorijos pamokoje Plunksnočių miške dalyvavo Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos gimnazistas Denis Čuvykinas, Zarasų šaulių 907 kuopos „Vytis“ šaulys.                 Zarasų šaulių 907 kuopos „Vytis“ NVŠ programos vadovė V. Lazdauskienė