Kai poezija ir fotografija – lyg sesės…

Susitikimai su kūrybiškais, įdomiais žmonėmis visada džiugūs ir prasmingi. Jie praturtina naujomis žiniomis, puikiais įspūdžiais, stiprina kartų bendrystę. Balandžio 18 dieną Zarasuose lankėsi Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, poetas, laikraščio „Švenčionių kraštas“ redaktorius Algis Jakštas.

Svečias kartu su mokytoja Gitana Kavaliauskaite ir mūsų gimnazistu Kiril Timofejev surengė poezijos popietę Zarasų Trečiojo amžiaus klausytojams. Vyko šilti ir prasmingi pokalbiai apie kūrybą, poetas Algis Jakštas – 14-os lyrikos rinktinių autorius – mintinai padeklamavo daugiau nei 50 savo eilėraščių, o Kiril atliko keletą savo dainų, sukurtų remiantis poetų M.Martinaičio, P.Širvio lyrika. Susitikimo pabaigoje svečias TAU klausytojams ir mūsų jaunajam muzikantui dovanojo savo lyrikos rinktinių.

O Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos informaciniame centre tądien svečias kartu su Zarasų fotografų klubo „Ežerų žemė“ nariais gimnazistams surengė literatūros ir fotografijos pamoką „Vaizdo ir poetinio žodžio dermė“. Nuoširdžiai ir šiltai buvo kalbamasi apie fotografijos ir poezijos menus. Šį fotomenininką mes, gimnazistai, jau pažįstame – jis šalies moksleivių konkurso „Kuriu – vaizdu, garsu, žodžiu“ vertinimo komisijos narys. A.Jakštui suteiktas Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) nusipelniusio fotografo menininko (EFIAP) garbės vardas, Lietuvos Meno kūrėjo vardas. Fotomenininkas dalyvavo per 200 respublikinių ir tarptautinių parodų 40 šalių, pats surengė daugiau kaip 100 asmeninių parodų. O su mumis A.Jakštas nuoširdžiai dalijosi patarimais, skatino daug fotografuoti, skaityti geros poezijos ir patiems kurti. Klubo „Ežerų žemė“ nariai – gimnazijos direktorius Rimantas Bikulčius ir mokytoja Gitana Kavaliauskaitė – taip pat dalijosi savo kūryba. Mūsų susitikimas praėjo nejučia, nes buvome pasinėrę į įdomias diskusijas, svarstymus, o jam besibaigiant svečias dar paskaitė savo naujausios kūrybos.

Gabrielė Černiauskaitė

Jaunimo klubo „Lietus vitraže“ narė

Nuotraukos Nikitos Šaranovo ir Gitanos Kavaliauskaitės