Kūryba nuotolyje, arba mokinių išradingumo tolesnis ugdymas

Gegužės 25-27d. „Ąžuolo“  gimnazijoje vyko I-II klasių muzikos kūrybinės užduoties atsiskaitymas. Kaip kad yra nurodyta bendrojo ugdymo programose, mokiniai turėjo sukurti pasirinktos stilistikos ir apibrėžtos apimties dainą ar  instrumentinį kūrinį (pvz.    repas,    dainuojamoji poezija,   instrumentinė pjesė, ritminė improvizacija ir  pan.), atlikti ją   ir  paaiškinti savo sumanymą.  Kūrybai turėjo pasirinkti ir pritaikyti žinomus kūrinio dramaturgijos principus (pradžia-vystymas-pabaiga; vystymas-kulminacija-atoslūgis; lėta-greita-lėta;   pasikartojimų reikšmė; dalumas ir pan.), o savo kūrybines užduotis, jas užfiksavę skaitmeniniais būdais (nusifilmavę), atsiųsti mokytojui.  Kūrinio žanras, priemonės, kūrybos strategijos nebuvo ribojamos,  galima muziką kurti pasinaudojus  kompiuterinėmis muzikos kūrimo programomis. Svarbiausia – mokinys turi pats atpažinti ir išskirti savo stipriąsias muzikos gebėjimų puses, pasirinkti norimą įgyvendinti idėją,  kuriant taikyti įvairias kūrybos strategijas, kontroliuoti kūrybos procesą ir patirti kūrybos džiaugsmą.

Užduoties vertinimo kriterijai buvo parengti atsižvelgiant į bendrųjų ugdymo programų reikalavimus: buvo vertinamas  idėjos originalumas, struktūros logiškumas, kompozicijos ir jos atlikimo išbaigtumas, muzikinis intonavimas, ritmo tikslumas, scenografija ir stilistika, gebėjimas dirbti savarankiškai. Papildomas balas galėjo būti skiriamas už kompozicijos meniškumą.

Tais senais, gerais, ikipandeminiais laikais kūrybinių užduočių atskaitymai vykdavo klasėse: mokiniai stebėdavo vieni kitų pasirodymus, palaikydavo, padėdavo, mokydavosi vieni iš kitų, o klasėje įgytą muzikinės raiškos patirtį panaudodavo kitų  dalykų pamokose ar popamokiniuose renginiuose. Karantinas, besitęsiantis antrus mokslo metus, drastiškai pakoregavo atsiskaitymo formatą:  kurti buvo galima tik griežtai ribojant socialinius kontaktus, be draugų, nematant vieni kitų ir nesusipažįstant su kitų kūryba. Ypač gaila pirmokų gimnazistų, su kurias „gyvai“ teko bendrauti vos kelis mėnesius, o nuotolio mokymo galimybės tinkamai atskleisti ir koreguoti mokinių muzikinius kūrybinius gebėjimus yra gana ribotos.

Edukacinio pažinimo tikslais atrinkau šešias geriausias šio pusmečio kūrybines užduotis, kuriomis noriu pasidalinti, ir kurių pavyzdys mokiniams turėtų padėti geriau pasiruošti šios užduoties atlikimui ateityje. Tai Ic klasės mokinės Airingos Šapalaitės autorinė daina „Interlude Metanoia“, trijų Ib klasės vyrukų (Džiugo Ragausko, Gyčio Pumpučio ir Pauliaus Kasperavičiaus) kompiuterinėmis muzikos kūrimo programomis sukurtas techno muzikos  hitas „Techniniai nesklandumai“, Ic ir Ia klasės merginų ansamblis „Družbanai“ su daina „Meksika“, IIb klasės mokinės Martynos Paradnikaitės sukurtas „Valsas mandolinai“,  IIb klasės mokinės Silvijos Černiauskaitės autorinė daina „Tas smėlys – Lietuva“, ir IIb klasės mokinės Deimantės Jurevičiūtės autorinė daina „Kelias“.

Kai kurių mokinių kūrybiniai darbai taip pat buvo puikūs, bet neskelbtini dėl techninių vaizdo ar garso trūkumų, smulkių intonavimo nesklandumų bei autorių teisių apribojimų. Įdomų kūrybinį sumanymą ilgai plėtojo Deimantės Ivanovaitės (Ib) ir Laurynos Petrėnaitės (Ib) duetas, gražiu, išraiškingu vokalu stebino Adrija Zavackaitė  (Ic), jautrumu ir nuoširdumu išsiskyrė Algintės Kavarskaitės (Ic) ir Gabrielės Kviliūtės (IIb) kurtos dainos.

Ačiū visiems kūrusiems ir pasidalinusiems savąja kūryba. Vis dar tikiuosi, jog rudenį grįšime į labiau įprastą ir realią mokymosi aplinką, laisvai kvėpuodami ir dainuodami.

Muzikos mokytojas Gražvydas Gasparavičius

Airingos Šapalaitės (Ic), Džiugo Ragausko, Gyčio Pumpučio ir Pauliaus Kasperavičiaus (Ib), Ic ir Ia klasės merginų ansamblio „Družbanai“, Martynos Paradnikaitės (IIb), Silvijos Černiauskaitės (IIb),  Deimantės Jurevičiūtės (IIb)  vaizdo įrašai.