Pamoka apie migraciją

Sausio 16 dieną Adrija Zajančkauskaitė ir Gabija Vadišiūtė vedė pamoką tema „Migracija – bendras iššūkis”. Šiandieniniame pasaulyje tai itin aktualu. Matome milžinišką migraciją į ES, žinome, kaip su šita krize kovoja JAV Meksikos pasienyje, kokių iššūkių patyrė mūsų valstybė pasienyje su Baltarusija ir t.t. Pamokoje kalbėjome apie migracijos tipus, priežastis, aplinkos faktorius, karus ir konfliktus, persekiojimus dėl religinių ar etninių priežasčių, dėl kurių žmonėms tenka palikti savo namus ir migruoti. Pasakojome apie sprendimus, kurių imasi Europos Sąjunga, ir jų įvestus leidimus gyventi bei dirbti ES šalyse. Diskutavome apie migracijos ekonomines, socialines , kultūrines, politinių sistemų pasekmes, pabėgėlių skaičių pasaulyje, kurio vien 40% sudaro vaikai.

Jaunosios MEPA ambasadorės Gabija ir Adrija

Nuotraukos Austėjos Paukštytės