Gegužės 7 – ąją vėl laikysime Europos egzaminą

Nors Europos diena švenčiama gegužės 9 dieną, šiemet tai sekmadienis, todėl egzaminą laikysime kiek anksčiau. Egzaminas vyks portale www.europosegzaminas.lrt.lt gegužės 7 d. 09:00-23:59 val.  

Jau paskelbta, kokios temos bus svarbios šių metų egzamine.  „Europos egzamino“ 2021 m.  temos ir informacijos šaltiniai (daugiau žiūrėkite https://ec.europa.eu/lithuania/education_lt):

1. Europos Sąjungos veikimas, institucijos, istorija.

Europos Sąjunga – unikali 27 Europos Sąjungos valstybių narių partnerystė. Europos Sąjungos kūrimasis siejamas su 1950 m. gegužės 9 d. tuometinio Prancūzijos užsienio reikalų ministro Robert’o Schumano pasiūlymu kartu valdyti anglių ir plieno gamybą siekiant užtikrinti, kad nė viena šalis negalėtų slaptai ginkluotis prieš kitas šalis. Pradžioje buvusi vien ekonomine sąjunga, šiandien Europos Sąjunga veikia įvairiose politikos srityse: nuo klimato ir aplinkos iki migracijos ir teisingumo. Europos Sąjungos šalys bendromis jėgomis kuria geresnę ateitį, o Europos istorija nuo pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos turi ypatingų istorinių įvykių.

2. Įdomybės apie Europos Sąjungos valstybes.

„Vienybė įvairovėje” – Europos Sąjungos šūkis, pirmą kartą pradėtas naudoti 2000 metais. ES valstybės praturtina Europos Sąjungą tik jai būdingomis ypatybėmis: nuo mokslo atradimų iki gamtos paveldo, nuo sporto pasiekimų iki skirtingų tradicijų puoselėjimo. Bendros Europos Sąjungos šalių vertybės yra tos pačios ir jos turi būti gerbiamos visoje Europos Sąjungoje. Viena pagrindinių vertybių – demokratija, kurią papildo ir tokios vertybės kaip pagarba žmogaus teisėms, laisvė, lygybė bei kitos vertybės, surašytos Lisabonos sutartyje.

3. Ekonomikos gaivinimo planas „Next Generation EU” bei žalioji ir skaitmeninė pertvarka.

Ekonomikos gaivinimo planas „NextGenerationEU“ yra pirmas toks Europos istorijoje. Jis yra pagrindinis didžiausio visų laikų ilgalaikio ES biudžeto, kurio visas arsenalas vertas 1,8 trilijono EUR, elementas. Programa pagrįsta dvejopa – žaliąja ir skaitmenine – pertvarka, ir jai paspartinti bus skirta naujų išteklių. Ne vien atitaisome žalą ekonomikai, bet ir dedame tvirtesnius pamatus būsimai kartai.

4. Europos sveikatos sąjunga.

Pandemija parodė, kaip svarbu koordinuoti Europos šalių veiksmus. Siekdama sustiprinti pasirengimą krizėms ir tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai valdymą, siekiama kurti stiprią Europos sveikatos sąjungą, kurioje visos ES šalys kartu rengiasi sveikatos krizėms ir į jas reaguoja, medicinos priemonės yra prieinamos, įperkamos ir novatoriškos, ir šalys bendradarbiauja siekdamos gerinti tokių ligų kaip vėžys prevenciją, gydymą ir tolimesnę pacientų priežiūrą.

5. Piliečių galimybės ir dalyvavimas demokratiniame gyvenime bei pasirengimas konferencijai dėl Europos ateities.

Europos demokratijos veiksmų planu siekiama suteikti galių piliečiams ir kurti atsparesnę demokratiją visoje Europos Sąjungoje: skatinant laisvus ir sąžiningus rinkimus, stiprinant žiniasklaidos laisvę, kovojant su dezinformacija. 2021 metų kovo 10 dieną Europos Parlamento Pirmininkas Davidas Sassoli, Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei atstovaujantis Portugalijos Ministras Pirmininkas António Costa ir Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pasirašė bendrą deklaraciją dėl Konferencijos dėl Europos ateities. Tai sudaro sąlygas pradėti debatų ir diskusijų, suteiksiančių galimybę žmonėms iš visų Europos kampelių dalytis idėjomis, kurios padės formuoti Europos ateitį, ciklą.

Atkreipkite dėmesį, kad šiuo metu Europos Sąjungą sudaro 27 šalys. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. Kai kuriuose anksčiau išleistuose informacijos šaltiniuose ši informacija gali būti neatnaujinta.

Labai daug naudingos medžiagos galite rasti https://ec.europa.eu/lithuania/mokymosi-kampelis_lt . Čia pateiktos nuorodos į įvairius puslapius ir čia galite pasitreniruoti, kaip laikomas Europos egzaminas. Kviečiame pagilinti žinias, pasitreniruoti ir dalyvauti egzamine.

Pagal https://ec.europa.eu  informaciją parengė MEPA projekto vyr.ambasadorė Daiva Matijošienė